بنام الله پاسدار راه حقیقت

۱-زمین خواری رسمی توسط مسئولان ‌آستارا و بخشدار و دهیاری قره سو...( توسط مافیای دولتی )

 

یكی

ماه پیش  بخشدار لوندویل با همدستی عده ای از زمین خواران دولتی درصدد تصرف 30 هكتار  حیات وحش س و ساحل سیبیل را به هماهنگی فرماندار به یك پیمانكار بومی اجاره داده بودند بنام افشین .. و مبلغ هنگفتی هم رشوه گرفته بودند مافیای زمین خواری دولتی در استارا  و لوندویل ...

با مقاومت و آگاه سازی آستارا نیوز و دكتر محمد علی هالو و مدافعان محیط زیست  و مردم با غیرت سیبلی ... با پی گیری  نماینده‌استارا و چند نماینده كشوری و استانی ..  سازمان محیط زیست  گیلان و نیروی دریایی ارتش ...

با اینكه می خواستند پیمانكار شبانه  سنگ بلوك آورده بود حصار می كرد و دوازه گذشته بود.. جلوگیری شد...

 متاسفانه چند روزی است  قسمت ساحل قره سو را با همدستی دهیار زمین خوار قره سو ..

بخشدار لوندویا با هماهنگی فرماندار و زمین خواران دولتی در استارا حدود 15 هكتار  زمین  ساحل و جنگل را تصرف نمودند  و دروش را دارنند حصار می كشند و اداره منابع طبیعی آستارا بجای دفاع از زمینهای منابع طبیعی در تاراج منابع طبیعی با یمغاگران بیت المال و منابع طبیعی با مافیای زمین خواری   همكاری می  كند....

بالای 15 هكتار جنگل و حیات وحش كه محل زندگی انواع  حیوانات بومی و حیات وحش و پرندگان است در ساحل قره سو .. روبروی پرو‍زه هتل  قره سو ( عبدالحسین زاده )  تخریب و تصرف نمودند  و این در صورتیكه طبق قانون اگر قرار است طرحی اجرا شود باید در كمیسیون های آستانی و كشوری مطرح شود .. مسئولان دولتی آستارا ( مافیای زمین خوار ) مثل اینكه آستارا یك جمهوری خود مختار است  زمینها را با  درخواست فرماندار و دستور استاندار با مجری گری بخشدار لوندویل تصرف و تخریب نمودند.. و در این كار  مافیای زمین خواری دولتی در استارا و لوندویل تدخیل است ..

مافیای زمین خواری و معدن استارا كه متشكل از بعضی از سرمایه داران و بخشدار لوندویل است كه در شهرستان‌استار  زمینهای رها شده بدون صاحب  را تصرف و می فروشند و چندین مورد تاكنون انجام شده است و یا افرادی كه مشكل با منابع طبیعی دارنند درست می كنند بعدا شریك می شوند و یا معدن شن و ماسه می گیرند و.. زمینهای منابع طبیعی را متصرف می شوند..

2-در جریان كار گروه تعاونی زمین های كشاورزی مهر  كه ریس كار گروه ریس  فرماندار بود..

 زمینهای  كارگره كشاورزی را به افراد میلیاردر و غیر بومی دادند  و درصد گرفتند اگر افرادی بی طرف بیایند و زمینهای قره سو و حیران كه توسط كار گروه واگذار شده است

 نگاه كنند و اسامی افراد را در بیاورند  مشخص می شود كلا در واگذار رسما در تمامی موارد تخلف قاونی انجام گرفته است برای نمونه  یك استاد دانشگاه انزلی  دو هكتار  و یا امین احسان بخش اهل رشت 5 هكتار و یك میلیارد غیر بومی  بالای یك هكتار و یا فامیل تر ك پور كه اهل اردبیل است در حیران زمین گرفتند و افرادی زمین را گرفتند با وام فروختند .. كلا زمینها غیر قانونی با درصد واگذار شده است..باید دادستان و مسئولان كشوری اعضای كار گروه كشاورزی كه زمین دادند محاكمه كنندو زمینها بازپس گرفته شود.

3- 17 هكتار زمین و ساحل حیات وحش در سال 1370 بنبار مصوبه استانداری با بودجه استانداری گیلان احداث شد از پول بیت المال و مقتا مدیریت طرح شنا به شهرداری آستاراغداده شد فقط برای سه ماه استفاده طرح شنا.. بعداز اینكه شهرداری آستارا طرح شنا در آستارا ساخت  طرح صدف سیبلی را تحویل فرمانداری داد و فرمانداری  آن را موقتا مدیریت فقط سه ماه تابستان برای اجرای طرح سالمسازی 17 هكتار را به اداره ارشاد آستارا داد و چون آنزمان شركت سرمایه گذاری جهانگردی ( مهمانسرا) متعلق به دولت بود .. ارشاد مدیریت فقط تابستان طرح شنا را به انها داد  و پاییز طرح تخلیه می شد..

اما چند سال است   شركت سرمایه گذاری جهانگردی  ( مهمانسرا ) را دولت فرخت 51 درصد سازمان تامین اجتماعی و 49 درصد شخصی ....قانونا آن زمان دیگر شركت صلاحیت اداره سه ماهه  طرح شنا را نداشت... باید مجتمع صدف سیبلی تحویل فرمانداری می شد..

 چون مجتمع برای اداره فقط سه ماه طرح شنا به اداره ارشاد داده شده بود نه شركت غیر دولتی .. خلاصه  هیات مدیره شركت  با دادن شیرینی ( رشوه 100 میلیونی ) به مسئو.یلین فقط هر سال از درآمد یك میلیاردی سالنه طرح صدف مسئله را مسكوت گذشتند ..

با دادن رشوه درصدد هتل سازی و فروش مجتمع می باشد كه با مقاومت امت حزب الله و مدافعان محیط زیست موفق نشدند ..  حصار دور مجتمع صدف را با بودجه سازمان محیط زیست كشور ساخته شده برای پارك حیات وحش .. با اینكه  مالك قانونی زمین مجتمع اد اره منابع طبیعی است و قایم مقام قانونی حیات وحش اداره محیط زیست‌استارا است متاسفانه  اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی بخاطر اعمال نفوذ مسئولان وقت سكوت نمودند .. چون بالای 100 میلیون از در آمد مجتمع صدف سیبلی بعنوان شیرنی  به جیب مسئولان دولتی آستارامی رفت و می رود و ...

سال پیش هم با پی گیری مدافعان محیط زیست و انصار حزب الله گیلان ...بالای یك هكتار از درختان و حیات وحش را شركت  تخریب و سرویس بهداشتی و.. ساخت  و باز در حال تخریب است.. از آستانداری آمدند .. متاسفانه  حق حساب خود را گرفتندئ فقط صورت جلسه كردند درب فلزی تابستان مجتمع بگذرد و و پاییز باید برداشت كنند و این یك حقه كثیف از بابت رشوه خواری بود.. شركت س جهانگردی دیگر  رسما مجتمع صدف را با دادن رشوه بیشتر تصرف نمود و تمام فصل سال پلاز اجاره و ورودی از مسافرین می گیرد در آمدش بالای یك میلیارد شد  اما یك ریال خرج عمران نمی كند.. یك شركت غیر دولتی  بدون یك ریال مالیات و عوارض و.. بالای یك میلیارد در آمد سالیانه دارد فقط بالای 100 میلیون رشوه به مسئولان وقت می دهد و همه سكوت می كنند در صورتیكه فرمانداری آستارا همین مجتمع را  درر اختیار بگیرد بالای  یك میلیارد در آمد بحساب شهرستان می ریزد  یك ریال كحمك دولتی نمی خواهد با پول در آمد می تواند مجتمع را به یك قطب گردشگری در كشور تبدیل كند بالای 20 میلیارد تومان نقدا در آمد حاصل شهرستان شود و بالای 100 نفر مستقیم و غیر مستقیم مشغول بكار شوند و بخاطر اینكه شركت غیر دولتی بالای 100 میلیون رشوه سالانه به  بعضی مسئولان دولتی می دهد همه ساكت و حمایت می كنند آخر یك شركت غیر دولتی با چه حقی  در آمد یك میلیارد تومان مردم و بیت المال را می برد و با همدستی بعضی مسئولان سست از جمله بخشدار لوندویل درصدد  تصرف و سند گرفتن و ساخت هتل در 17 هكتار است ..

4- مجوز گرفت معدن در آستارا( مافیای دولتی معدن در گیلان ) یعنی در اداره كل صنایع معدن گیلان در انحصار یك باند مافیایی دولتی متشكل از افرادی از صنایع و معادن  و اداره كل محیط زیست و منایع طبیعی  و راه ترابری است .. كه حداق معادن كوهستانی و ... را به افرادی خاص و شفارش شده می دهند مجوز انحصار معدن در انحصار چند نفر است به كسی دیگر نمی دهند و اگر به مجوز های معادن در‌استارا و گیلان نگاه كنید افرادی كارمند بعضی ارگانها و سازمانها با اینكه كارمند هستند مجوز معدن گرفتند  و با افراد دیگر فروختند یا اجاره دادند كه كلا مجوز گیرند آستارایی نیستند..نمونه اش در استان زاید است..

5- از تخلفات اداری و گمركی و فساد اداری این مافیای دولتی زیاد است كه بعلت مسایل اخلاقی و امنیتی از بردن تخلفات دیگر معذروریم.. اما مسئولان امنیتی و اطلاعاتی بهتر می دانیم منظورمان چیست نمونه اش زمینی كه آقای كارمند عالی رتیه .... با باند مافیای دولتی از یك فرد گرفت به یك غیر بومی در روبروی پلیس راه   تحویل دادن فرد غیر بومی كارمند گمرك است قبلا حراست همانجا كار می كرد و موارد یاد است و... فقط این مطالب جهت اطلاع بود ۶- مدتی پیش این مافیا دولتی به قبرستان چلوند هم رحم نکرده قسمیت را توئسط نوچه هایشان تصرف و به طی درخواستی بخشدار لوندویل از امام جمعه و فرماندار درخواست انهدام قبرستان تاریخ و باستانی چلوند را نموده بوند که با زمین خواری بتوانند صد ها میلیون صاحب بشودند که با اطلاع رسانی آستارا نیوز موفق نشدند یا ۳۰ هکتار از ساحجل و حیات  وحش سیبیلی را بخشدار و مسئولان به یک پیمانکار برای اجررای طرح شنا داده بوند که در حال حصار شبانه در جمعه بود که با مقاومت ومردمی و اطلاع رسانی موفق نشدند...

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 17:34  توسط   | 
مهدی حجت پیش از آغاز رسمی دوره چهارم شورای شهر تهران در جلسه منتخبین شورای شهر از اعضای دور چهارم خداحافظی کرد و از حضور در شورای شهر چهارم انصراف داد.

بی تردید انصراف او از شورای شهر تا حدی در مجموع آرای نمایندگان شورا در انتخاب شهردار آینده موثر است.

با انصراف او، ولی الله شجاع پوریان عضو علی البدل و اصلاح طلب وارد شورا خواهد شد.

ماجرای انصراف حجت از جایی شروع شد که محمدعلی نجفی بعد از منصوب شدن به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی او را به عنوان قائم مقام و معاون میراث فرهنگی خود منصوب کرد.

حجت پس از این حکم، اعلام کرد که دغدغه و علاقه اش همیشه در حوزه میراث فرهنگی بوده و اگر منع قانونی نباشد در شورای شهر هم می ماند.

با این وجود او یک روز بعد به محل کار جدید خود در سازمان میراث فرهنگی رفت و گفت که "قطعا انتخابم را کرده‌ام."

حجت همچنین در جلسه خداحافظی از اعضای شورای شهر چهارم به صراحت به سطح "ملی" قائم مقامی سازمان میراث و سطح "شهری" نمایندگی شورای شهر اشاره و اعلام کرد که فعالیت در سطح ملی را ترجیح داده است. او گفت که "حضور من در سازمان میراث فرهنگی فعالیت در حوزه تخصصی خودم و در سطح ملی است در حالی که در شورای شهر محدوده فعالیتم شهر تهران بود و از مردم تهران عذرخواهی می‌کنم."

حجت توضیح نداد که آیا کناره گیری از جایگاهی که با رای مستقیم مردم به دست آمده، توهین به موکلانش به شمار می رود یا خیر!
هنوز مشخص نیست چرا این عضو شورای شهر تهران که از لابی خوبی برای گرفتن مسئولیت در دولت یازدهم برخوردار بوده است با چه هدفی از ابتدا کاندیدای ورود به شورای شهر و فعالیت در حوزه شهری و نه ملی! اقدام نموده است؟!

اخبار رسیده به صراط حاکی از آن است که دست کم دو نفر از اعضای اصلاح طلب شورای شهر از جمله مهدی حجت با هیچ کدام از کاندیداهای مطرح شده اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران موافق نبوده اند.

محسن هاشمی، محسن مهرعلیزاده و معصومه ابتکار مهم‌ترین گزینه های اصلاح طلبان برای شهرداری به شمار می‌روند که هنوز توافق نهایی برای انتخاب یکی از آنها صورت نگرفته است.

بر این اساس گفته می‌شود خروج حجت از شورای شهر بر اساس یک برنامه از قبل پیش‌بینی‌شده به منظور "هل دادن" شهردار مورد نظر اصلاح طلبان به "بهشت" انجام گرفته است.

بنابر اخبار رسیده، پیشنهاد قائم مقامی سازمان میراث فرهنگی نیز در همین راستا به حجت داده شد تا او از ادامه حضور در شورای شهر منصرف شود.

خروج حجت و ورود شجاع پوریان به شورای شهر بی تردید یک رای قطعی دیگر به سبد اصلاح طلبان واریز می‌کند و شانس گزینه نهایی آنان برای شهرداری را افزایش می‌دهد.

گفتنی است چند روز قبل بر اساس خبر یک روزنامه اصلاح طلب، محسن هاشمی در جلسه اصلاح طلبان شورای چهارم 9 رای به دست آورد و 4 مخالف داشت اما تلاش هایی برای تحمیل او به مخالفان اصلاح طلبش و در مرحله بعد به اعضای مستقل شورای شهر در جریان است.

در این راستا حتی از احمد دنیا مالی هم به عنوان یکی از گزینه های پست های دولتی یاد می شود. دنیامالی، از اصلاح طلبان میانه رو است که از چهره های نزدیک به قالیباف به شمار می آید و سابقه معاونت او را در شهرداری تهران دارد.
------------------------

برخورد با بدپوششان در پایتخت طی روزهای گذشته تشدید شده است.

مشاهدات خبرنگاران ما از سطح شهر تهران حاکیست حضور گشت‌های ارشاد در پایتخت طی روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با بدپوششان تشدید شده است.

حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اخبار دریافتی در عین حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفرجی و تفریحی پایتخت همچون فرحزاد، دربند، درکه، لواسان و حتی توچال و برخورد با بدپوششان حکایت دارد.

عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در برج میلاد که محل برگزاری یکی از کنسرت‌های پرمخاطب بود، ضمن جلوگیری از ورود افراد بدپوشش به کنسرت، با افراد متخلف برخورد کرده و تعدادی از افراد بدحجاب را نیز دستگیر کردند. 

به نظر می‌آید برخورد با بدپوششان توسط پلیس پایتخت طی روزهای گذشته تشدید شده است.


 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 17:34  توسط   | 

نوبخت:امکانات کشور عادلانه توزیع می‌شود

با استقبال استاندار گیلان
نوبخت وارد گیلان شد + جزئیات برنامه‌ها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وارد گیلان شد و مورد استقبال ویژه استاندار و معاونان وی قرار گرفت.

خبرگزاری فارس: نوبخت وارد گیلان شد + جزئیات برنامه‌ها
 

 

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لحظاتی پیش وارد فرودگاه سردار جنگل این شهر شد و مورد استقبال ویژه استاندار این استان و معاونان وی قرار گرفت.

حضور در گلزار شهدای رشت، دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان «بدون حضور خبرنگار»، بهره‌برداری از طرح توسعه فولاد امیر کبیر خزر، نشست با مجمع نمایندگان استان «بدون حضور خبرنگار» و سخنرانی در جمع نمازگزاران نماز جمعه رشت از برنامه‌های سفر دو روزه محمدباقر نوبخت به گیلان است.

 از زمان انتخاب نوبخت به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستگاه‌های مختلف استان بنرهای تبریک زیادی در سطح شهر رشت و دیگر شهرستان‌های استان زدند تا شادمانی خود را از این انتخاب ابراز کنند.

 

 

سخنگوی دولت گفت: امکانات محدود کشور بین استان‌ها عادلانه توزیع می‌شود.

خبرگزاری فارس: امکانات کشور عادلانه توزیع می‌شود
 

 

محمدباقر نوبخت عصر امروز در نخستین سفر رسمی خود در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: گیلان استانی مستعد و دارای مردمانی با فرهنگ و جوانانی رشید است.

وی به حضور خود در مزار شهدای رشت اشاره کرد و گفت: حضور بنده در مزار شهدا برای تجدید پیمان، ارادت و اعلام تعهد نسبت

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 1:55  توسط   | 
این روزها خبر لشگرکشی غربی ها و در رأس آنها ایالات متحده به سوریه، در صدر اخبار رسانه های جهان قرار گرفته است. بهانه اصلی این لشگرکشی، خبر دروغ  یا راست حمله شیمیایی ارتش سوریه به مخالفان معرفی می شود.مخالفان و دولت اسد هر دو همدیگر را متهم می کنند خدا می داند کدام یک درست می گویند..جای سوال برای بنده است چرا  کودتا چیان ارتشی مصر دولت منتخب مصر را سرنگون بالای ۲۵۰۰ نفر مردم متعرض را کشتند غرب سکوت حتی پشت پرده از نظامیان حمایت نمود و می نماید کسی نیست اینها را در شورای امینت بگوید..ما از احساس مسئولیت ایشان تشکر م یکنیم ..اما اولویت سرنگونی وب رخورد با سرنگونی کودتاچیان مصر ف دیکتاتور مطلق عربستان ُ بحرین و امارات و قطر  است نه سوریه با اینکه بنده دولت سوریه را دموکراتیک نمی دانم اما  چرا غرب یک بام و دو هوا بازی می کند... اگر قرار است با دولتهای دیکتاتور برخورد کند اول مصر و عربستان و بحرین و قطر و یمن و.. باشد بعدا نوبت سوریه می رسد..شما اصلا با چه حقی به کشوری دیگر حمله می کیند شما مگر وکیل مدافع هستید..

تاکنون غربی ها هیچ سند محکمه پسندی در خصوص حمله شیمیایی ارتش سوریه ارائه نداده اند اما در طرف مقابل، دولت سوریه بارها اسناد ی

رامبنی بر استفاده شورشیان  ...... کرده است. در شرایطی که شورشیان 

سوری .حمایت غرب تاکنون در استفاده از روش های غیرانسانی و وحشیانه برای تحقق اهداف خود در سوریه هیچگونه کوتاهی نکرده اند، خبر استفاده آنها از بمب های شیمیایی نمی تواند خبری غیرواقعی قلمداد شود.

امروز به یاری خدا شورشیان غرب گرا و سلفی های سوری ..غربگرا روز به روز بیشتر به نقطه نابودی نزدیک می شوند و این شرایط آنها و حامیانشان را بیش از گذشته به اقدامات غیر انسانی سوق داده است. روشن است که روند رو به هزیمت  شورشیان .. در سوریه برای غربی ها بیش از حدّ تصور گران تمام شده است که آنها را فکر لشگرکشی و پا گذاشتن در معرکه انداخته است. البته مثل همیشه، غربی ها پیش از هر اقداماتی شروع به انتشار اخبار ضد و نقیض می کنند؛ «حمله می کنیم»، «حمله نمی کنیم»، «حمله ما کوتاه مدت و جزئی است»، «حمله ما دراز مدت و گسترده است» و امثال این ها! اما آنچه مهم تر است این است که غربی ها با هر هدفی به سوریه لشگرکشی کرده باشند، هیچ شانسی برای پیروزی ندارند.

فهم این موضوع چندان هم دشوار نیست. صدها موشک پیشرفته ارتش سوریه ماه‌هاست به سمت اسرائیل نشانه رفته است؛ سوریه دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد لذا کافی است در پاسخ به حمله غربی ها با  موشک های خود قلب تل‌آویو را پی در پی مورد اصابت قرار دهد، در چنین موقعیتی است که باید دید غربی ها همچنان به اقدامات نظامی خود علیه سوریه ادامه خواهند داد یا نه؟ آیا غرب حاضر است اسرائیل را قربانی ماجراجویی جدید خود در سوریه کند؟ البته به نظر می رسد برآیند حمله غربی ها به سوریه چندان هم برای مثلث سوریه، حزب الله و ایران بد نیست چراکه به سادگی و با کم ترین هزینه زمینه مساعد برای نابودی اسرائیل یعنی همان غده سرطانی منطقه فراهم خواهد شد. اتفاقی که می تواند شرّ اسرائیل را برای همیشه از سر مسلمانان کم کند.

گرچه نابودی اسرائیل خود به اندازه کافی برای غربی ها خسارت بار و دردناک است لکن خسارت حمله به سوریه در همین حد خلاصه نمی شود. طی سال های گذشته غربی ها و دولت ایالات متحده با بحران های بی سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند؛ اعتراضات مردمی تحت عنوان جنبش وال استریت و غیره همچنان ادامه دارد. زندگی برای مردم در کشورهای غربی سخت تر همیشه شده است و دولت های غربی تاکنون قادر به بهبود وضعیت بد اقتصادی خود نشده اند.

به اعتقاد من نظر از خطر رسیدن نظام سرمایه داری، مهم ترین عوامل بحران مالی در غرب، هزینه های هنگفتی است که تا الآن دولت های غربی به ویژه امریکا طی 15 سال اخیر صرف جنگ طلبی خود در منطقه خاورمیانه کرده اند. هزینه هایی که تاکنون هیچ نفع قابل توجهی برای غربی ها نداشته و هر روز اوضاع را بیش از گذشته به ضرر آنها تمام کرده است.

از طرف دیگر، غربی ها طی سال های گذشته با سرمایه گذاری وسیع، دست به تشکیل یک گروه  شورشیان اسلامگرا تندرو  ازجمله القاعده و ...

 عظیم در منطقه کرده اند که از آن به گروه تکفیری یاد می شود. بخش عمده ای از اعضاء این گروه در اسرائیل یا اردن آموزش نظامی دیده اند و با پول عربستان سعودی تسلیح شده اند اما کسی نمی تواند تردید کند که دود غلیظ تشکیل گروه تکفیری در سوریه به چشم خود غربی ها و رژیم های خودکامه منطقه خواهد رفت، به این معنا که این ها در کشورهای اسلامی جایگاهی ندارند و در چشم اکثر مسلمانان منفورند بنابراین به زودی ضمن فرار به کشورهای غربی و کشورهای عربی ای که به واقع مهد تکفیری ها به حساب می آیند، حملات تروریستی و وحشیانه خود را علیه اربابان احمق خود آغاز خواهند کرد. در این صورت باید غرب را در قضیه سوریه، شکست خورده بزرگ نامید.من مطمن هستم دولت چین و روسیه

از غرب سهم سود خود را می گیرند همانند گذشته همانند لیبی کنار می کشند روسها هیچ وقت وفادار نبودند.. تنها راه نجات برای دولت ایران و سوریه این است..

در صورتیکه غربیان به سوریه حمله کنند  ایران رسما به غرب اعلام جنگ نماید تنگه هرمز را بسته و تمام ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس را منهدم نماید ورسما با متحدان  غرب  شروع بجنگ نماید .. چون اگر ایران منتظر بماند  غرب بعداز سوریه دنبال  سرنگونی و اشغال ایران از طریق شورشیان و منافقین است... ایران اگر همزمان با حمله غرب به سوریه به غرب اعلام جنگ نماید... مطمن هستم موفق خواهد شد حتی ایران می تواند جنگ جهانی سوم را بنفع ایران رقم بزند و اگر سکوت کند بازنده است... ایران باید همزمان با حمله غرب به سوریه به غرب اعلام جنگ نماید...

ادامه دارد

 اسماعیل  اسدی دارستانی کارشناس نظامی و درجه دار بازنشسته ارتش

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 1:55  توسط   | 

اقدامات شهرداری آستارا  تنها در حوزه عمرانی نبوده است  و اکثریت مردم شهر استارا از شهردار آستارا راضی هستند و خواستار ابقا وی هستند

 

این افتخار بزرگی است که مدیریت شهر آستارا پروژه ای باشد ، سالیان سال در این شهر بودیم و بیش از چندین  سال از طرح احداث امتداد سفیر امید و.. می گذشت و این اتفاق رخ نداده بود که حل این معضل و احداث آن جزو افتخارات مدیریت شهری آستارااست ، تکمیل بزرگراها و جادها و جایگاه اقامتی و سامندهی ایستگاه سورای های برون شهری و داخل شهر و زبیا سازی و ایجاد طرح شنا  نیز  از همین نمونه ها است .

 خوشبختانه اقدامات شهرداری آستارا  تنها در حوزه عمرانی نبوده و در حوزه های فرهنگی ، خدماتی ، بهداشتی، اجتماعی و... به صورت همه جانبه فعالیت کرده و این اقدامات یک طرفه نبوده است و امیدواریم این نگاه و سیاست همچنان در شهرداری استارا  ادامه یابد . 
 
این افتخار بزرگی است که مدیریت شهر آستارا  پروژه ای باشد ، سالیان سال در این شهر بودیم و این افتخار بزرگی است که مدیریت شهر آستارا پروژه ای باشد ، سالیان سال در این شهر بودیم و بیش از چندین  سال از طرح احداث امتداد سفیر امید و.. می گذشت و این اتفاق رخ نداده بود که حل این معضل و احداث آن جزو افتخارات مدیریت شهری آستارااست ، تکمیل بزرگراها و جادها و جایگاه اقامتی و ساماندهی ایستگاه سورای های برون شهری و داخل شهر و زبیا سازی و ایجاد طرح شنا و مزار شهدای گمنام آستارا در ورودی و آسفالت  کوچه ها نیز  از همین نمونه ها است  و یکی از ایردات من به شهرداری عدم وجود پارکینک برای آپارتمانها و ساخت بازارچه و هتل های بدون پارکینک و نبود سرویس بهداشتی  و پارکینک کافی در شهر آستارا است ..
فعالیت فرهنگی گسترده ای انجام  شده  ، همچنین احداث سالن های تئاتر و سینما یکی دیگر از این اقدامات است که اقتصاد را در سینما متحول کرده است . 
 
کتابخانه ملی آستارا  بزرگترین کار فرهنگی است که نه تنها در آستارا  بلکه در اایران  نیز بی نظیر است  و همچینی سیناهای جند سه بعدی و..
 
  
 خلاصه با این وضعیت بد اقتصادی نمره شهرداری آستارا  متوسط است و امیدواریم با ابقا  کوهی شهردار با سابقه استارا  سازندگی استارا ادادمه یابد ... اسماعیل اسدی دارستانی
+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 21:20  توسط   | 
کیوان اسدپور شامگاه پنجشنبه در جمع مدیران این شهرستان با بیان اینکه اولویت دولت در اختصاص اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام سطح شهرستان است، اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته با نظارت دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات پیش‌بینی شده باید در جای خود هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط دستگاه‌های مسئول رصد می‌شود، تصریح کرد: مدیران باید با دقت و وسواس بیشتری منابع تخصیص یافته را هزینه کنند.

این مسئول، نظارت کافی مسئولان بر نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حد امکان اعتبارات برای پروژه‌های نیمه تمام آستارا اختصاص یافته است و تنها در موارد ضروری به طرح‌های مهم اعتبار تخصیص می‌یابد.

وی با بیان اینکه برای اتمام پروژه بیمارستان 100 تختخوابی آستارا 7 میلیارد تومان در بودجه امسال تخصیص یافته است، خاطرنشان کرد: برای پروژه آمفی‌تئاتر این شهرستان نیز اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اسدپور، اعتبار در نظر گرفته شده برای شهرستان را بدون احتساب اعتبارات درآمد نفت و گاز عنوان کرد.

وی، با بیان اینکه 29 پروژه عمرانی در سطح آستارا آماده بهره‌برداری در هفته دولت سال‌ جاری است، یادآور شد: مجموع این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 300 میلیون تومان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

فرماندار آستارا با قدردانی از تلاش نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در تعامل و همکاری برای تخصیص اعتبارات لازم، از مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی خواست توجه ویژه‌ای برای شهرستان مرزی آستارا داشته باشند.

 در جلسه مذکور مدیران دستگاه‌های اجرایی آستارا درباره نحوه تخصیص اعتبارات به طرح‌های اجرایی خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

-----------------------

خبرگزاری فارس: انقلاب مصر از مسیر خود منحرف شده است کاظم حافظ‌نیا امروز در نماز جمعه این شهر با اشاره به وضعیت اسفناک کشور مصر، اظهار کرد: کشتار زنان، مردان و کودکان بی‌گناه مصر دل مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را به درد آورده است و مجامع بین‌المللی واکنش انسان دوستانه‌ای نشان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه اوضاع نابسامان مصر و کشتار مردم بی‌دفاع این کشور بسیار نگران کننده است، افزود: ملت انقلابی و آزادی‌خواه مصر با هدف فروپاشی نظام دیکتاتوری علیه استبداد قیام کرد اما اکنون با توطئه صهیونیسم‌ها و آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه گرفتار آتش شعله‌ور نفاق و کشتار شده است.

خطیب جمعه آستارا با اشاره به اینکه انقلاب مردم مصر از مسیر اصلی خود منحرف شده است، تصریح کرد: مردم مصر از وضع کنونی کشورشان راضی نیستند و احساس می‌کنند انقلابشان به سرقت رفته و توسط برخی سودجویان دچار انحراف شده است.

وی وضعیت کنونی مصر را مورد رضایت استکبار جهانی دانست و افزود: تشدید وضعیت موجود در مصر خواست صهیونیسم و مستکبران جهانی است که می‌خواهند اجازه ندهند انقلاب مردم مصر در مسیر و هدف اصلی خود به ثمر برسد.

حافظ‌نیا، به جنایات متعدد فرعون مصر معاصر در این کشور اشاره کرد و گفت: در کمال ناباوری و تعجب عواملی خواهان آزادی حسنی مبارک هستند و جای تأسف و تأمل دارد که چگونه مبارک پس از 30 سال ظلم و جنایت علیه مردم در آستانه آزادی قرار گرفته است.

وی با بیان فرازهایی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب درباره انقلاب مصر، متذکر شد: رهبر فرزانه انقلاب در اوایل انقلاب مصر تأکید داشتند که مردم مصر مراقب باشند انقلاب آنها از مسیرش منحرف نشود که این اتفاق افتاد.

خطیب جمعه آستارا با بیان اینکه مردم غیور و ولایت‌مدار ایران اسلامی باید با تأسی از فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری پاسدار انقلاب اسلامی باشند، بر لزوم توجه بیشتر بر آرمان‌های انقلاب و شهدا و ولایت فقیه تأکید کرد.

وی به جنایات متعدد و بی‌شرمانه تکفیری‌ها و سلفی‌ها در سوریه اشاره کرد و یادآور شد: خوی وحشی‌گرایانه سلفی‌ها و تکفیری‌ها علیه مردم سوریه به مراتب وسیع‌تر و شدیدتر از اعراب جاهلی اوایل اسلام بود.

حافظ‌نیا، با محکوم کردن جنایات تروریست‌های سوریه علیه ملت مظلوم این کشور، از مجامع بین‌المللی خواست تا هر چه سریع‌تر مقابل این جنایات واکنش نشان دهند.

وی با تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی، خدمات آنها را وصف‌ناپذیر خواند و خاطرنشان کرد: پزشکان قسم یاد کرده‌اند که بدون توجه به نژاد و رنگ و مذهب و طبقه اجتماعی بیماران را مورد معالجه و درمان قرار دهند که امیدواریم پزشکان در این راه پر خیر و برکت سربلند بیرون آیند.

امام جمعه آستارا با انتقاد از برخی پزشکان در زمینه دریافت مبالغ هنگفت از بیماران، بیان کرد: برخی پزشکان از بیماران خود خارج از قوانین نظام پزشکی طلب پول‌های هنگفت می‌کنند که مغایر با قسم پزشکی آنها است و امیدواریم این موارد هر روز کم‌رنگ‌تر شود.

وی با تبریک به مناسبت آغاز هفته دولت، از مسئولان عالی خواست تا در راستای افزایش سطح کمی و کیفی زندگی کارکنان دولت توجه ویژه داشته باشند.


 امیر دریادار دوم تورج حسنی‌مقدم بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه همسران، فرزندان و کارکنان زن نداجا اظهار کرد: ایجاد فضای معنوی بین کارکنان همواره دغدغه مسئولان عالی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی فعالیت‌های قرآنی را در راس برنامه‌های نیروی دریایی ارتش عنوان کرد و افزود: امروز جامعه نیروی دریایی با قرآن انس گرفته است.

حسنی‌مقدم گام برداشتن در راه قرآن را سعادت خواند و تصریح کرد: حضور در محافل قرآنی یک پیروزی است.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی رشت با تاکید بر مفاهیم قرآنی در کنار قرائت قرآن کریم، بیان کرد: توجه به مفاهیم قرآنی نصرت الهی را به همراه دارد.

وی قرآن را وسیله اجتماع مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: قرآن وحدت، انسجام و سربلندی مسلمانان را به ارمغان می‌آورد.

حسنی‌مقدم با بیان اینکه وعده‌های قرآن را باید باور داشته باشیم، یادآور شد: سطح زندگی خود را باید منطبق با آموزه‌های قرآنی کنیم.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی رشت به پرتو نورانی قرآنی قرآن کریم اشاره کرد و افزود: با تدبر در قرآن می‌توانیم همیشه در مسیر این کتاب آسمانی باشیم.

وی آموزه‌های قرآنی را منابع قدرت مسلمانان در جنگ نرم توصیف کرد و گفت: فرهنگ عاشورایی، ماه مبارک رمضان و قرآن مجید مسلمانان را در مقابل دشمنان حفظ می‌کند.

حسنی‌مقدم تصمیم‌گیری با مدیریت صحیح در ادراک، احساس‌ها و رفتارها را امکانپذیر خواند و بیان کرد: گسترش فرهنگ قرآنی خانواده و جامعه نداجا در بحث جنگ نرم را محفوظ نگه می‌دارد.

این مسئول گسترش فضای قرآنی در جامعه را سبب یاس دشمن دانست و تصریح کرد: گسترش فضای قرانی در جامعه مانع جدایی افراد از دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

*دوری از قرآن مشکل کشورهای اسلامی است

معاون تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی نداجا نیز در مراسم مذکور برگزاری مسابقات قرآنی را نشان دهنده عظمت و جایگاه قرآن در بین مسلمانان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده با بیان اینکه علمای بزرگی مانند ابوعلی سینا هرگاه با مشکل مواجه می‌شدند با خواندن نماز و قرائت قرآن بر مشکل فائق می‌آمدند، تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمودند که جوان مومن با قرائت قرآن با فرشتگان وحی مشهور می‌شود.

وی قرآن را مانع نزدیکی آتش در قیامت با مومن دانست و بیان کرد: آنچه انجام می‌دهیم در گفتار و رفتار بزرگان دین است.

حسن‌زاده به وضعیت کشورهای اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: مشکل کشورهای اسلامی دوری از قرآن است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی نداجا با بیان اینکه دشمن اکنون تهاجم فرهنگی را به اوج رسانده است، اظهار کرد: حاکم شدن قرآن در جامعه تهاجم فرهنگی دشمن را خنثی می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه با دوری از قرآن و اهل بیت (ع) ضربه‌پذیر می‌شود، تصریح کرد: قاریان وظیفه دارند دیگران را به طرف قرآن تشویق کنند.

حسن‌زاده به جایگاه قاریان و حافظان قرآن در روایات اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد جامعه قرآنی سبب افتخار ملت ایران است.

 سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه همسران، فرزندان و کارکنان زن نیروی دریایی ارتش به مدت سه روز در آموزش تخصص‌های دریایی رشت در حال برگزار است.

منتخبان مسابقه مذکور 20 و 21 شهریور ماه جاری در مسابقات ارتش در تهران شرکت می‌کنند

کیهان هاشم‌نیا پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از این شهرستان و حضور بر مزاری شهدای دولت گیلان شهید انصاری و نورانی در رودسر، اظهار کرد: در هفته دولت امسال یک‌هزار و 310 پروژه عمرانی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، این پروژه‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله مسکن مهر و مدد جویان کمیته امداد، آسفالت راه روستایی، طرح‌های برق‌رسانی و آبرسانی، صنعتی، ورزشی، فرهنگی، گردشگری، مخابراتی و بهداشتی، جایگاه‌های CNG و پخش فرآورده‌های نفتی برشمرد.

استاندار گیلان افزود: بای افتتاح پروژه‌های مذکور حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در هفته دولت تعداد یک‌هزار و 290 طرح افتتاح شده بود، گفت: برای این طرح‌ها 845 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده بود.

هاشم‌نیا، ارزش ریالی پروژه‌های امسال را 100 درصد بیشتر از هفته دولت سال گذشته ذکر کرد.

وی، افتتاح 26 هزار واحد مسکن مهر، 57 پروژه تعریض، زیرسازی و آسفالت راه روستایی، 301 پروژه آب و فاضلاب شهری و روستایی، منطقه‌ای و برق‌رسانی را از جمله پروژه‌های استان در هفته دولت جاری بیان کرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: در هفته دولت جایگاه CNG و پخش فرآورده‌های نفتی، 15 واحد آموزشی، 19 پروژه ورزشی، 88 طرح کشاورزی، 436 مسکن مددجویان کمیته امداد افتتاح می‌شود.

وی بهره‌برداری 10 طرح صنعتی، پنج طرح گردشگری، 11 طرح مخابراتی و 44 طرح بهداشتی و درمانی را از مهم‌ترین طرح‌هایی دانست که در هفته دولت جاری افتتاح می‌شوند.

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 21:19  توسط   | 
جمعيت مدافعان حقوق بشر و محيط زيست جهاني واز بکون به: گردسن، واموج

اسماعيل اسدي دارستاني چهر ماندگار ايران واز بکون به: گردسن, واموج

استاد اسماعیل اسدی دارستانی متولد 1353 از مشاهیر وچهرهای ماندگار کشور-موسس جمعيت مدافعان حقوق بشر و محيط زيست جهاني /حزب نوين ايران 1376

استاد گرانقدر اسماعیل اسدی دارستانی بازنشسته ارتش . فعال حقوق بشر و محیط زیست و نظریه پرداز و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید. روزنامه نگار سردبیر خبر گزاری حقوق بشر و محیط زیست جهانی و عضو شورای اسلامی سیبلی وبلاگ نویس بین المللی . 4 كتاب ايشان در حال چاپ است .


متولد 1353 آستارا متاهل و دارای یک فرزند نویسنده و محقق و روزنامه نگار ملی ،بازنشسته ارتش ،عضو خانواده شاهد انقلاب ،و.پنج کتاب ایشان تاکنون چاپ شده است و امسال کتاب بررسی حقوق بشر و محیط زیست ایشان به چاپ رسید قبلا کتابهای 1- خدمت و مدیریت نظامی وظیفه ارتش از دیدگاه اسلام 2-تا زنده ام بسیجی ام 3- داستانهای آسمانی 4- سر گذشت تالشان 5- بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست به چاپ رسیده است و نگارش و چتاپ نویسنده : 1- حکایتها و مثالها 2- مشاهیر و چهر های ماندگار ایران و جهان 3- نبرد من 4- تکرار تاریخ 5- بررسی محیط زیت و منابع طبیعی 6-حکومت ای ایران و چند رمان از جمله ه سرودهای بنام اسماعیل بابا که بعداز تمام و ویرایش به چاپ خواهد رسید. نامبرده تاكنون بعلت فعاليت حقوق بشر دستگير شكنجه و ضرب و شتم شده است ..تير ماه 1381 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي توسط دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران بازداشت و بعداز يكماه شكنجه و دستگيري بعلت بيماري تبريه شدو بارها تاكنون دستگير و زنداني شده است و هر سال چند رزو دستگير يا ربوده مي شود .آخرين بار اسفندماه 1390 دو هفته به همراه همسرش بازداشت و بازجويي آزاد گرديد و قبل از آن در اسفندماه سه بار ربوده و شنكجه شد تا حد مرگ هيچ سازماني مسئوليت بازداشت و شنكجه ايشان را برعهده نگرفت و 14 اسفند با مصوبه شوراي تامين دستگير و شنكجه و پرونده اش مفتوح است براي ايشان تاكنون دهها پرونده جعلي و ساختگي تشكيل شده است و امنيت جاني و روحي و شغلي ندارد و بارها از ايشان خواسته شده پناهنده شود وي اعلام نموده من ايراني هستم تا ا×رين نفس به مبارزه حقوق بشري و محيط زيستي خود ادمه مي هم تا اصلاحات واقعي در قانون اساسي و ايشان اولين ايراني بعداز انقلاب اسست كه درخواست رسمي فدرالي اداره كردن كشور با حفظ جمهوري اسلامي به رهبر و ريس جمهور و مسئولين اعلام نمود و پي گيريي جمهوري اسلامي فدارل ايرا است ومنقد نظام جمهوري سالامي ايران است و تا برقراري جمهوري فدارل اسلامي ايران و حقوق بشر واقعي به مبارزه فرهنگي ادمه مي دهد و موسس حزب نوين ايران و جمعيت مدافعان حقوق بشر گيلان است ودر سطح جهاني چهره فعال شناخته شده فعال حقوق بشر و محيط زيستي مي باشد

پنجمین كتاب اسماعیل اسدی دارستانی بنام بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست مورد استقبال سازمان های بینالمللی قرار گرفته است کتاب › اسماعیل اسدی دارستانی 1. داستانهای آسمانی ایران

داستانهای آسمانی ایران پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی ناشر: انتشارات بلور - 06 تیر، 1388 قیمت پشت جلد: 18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است. 2. سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن

سرگذشت تالشان: تالشان جنوبی (غرب گیلان) ایران: آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال و شاندرمن پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی ناشر: انتشارات بلور - 1 قیمت پشت جلد: 33000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است. 3. بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی

بررسی تاریخ حقوق بشر و محیط زیست: همراه با منشور کوروش کبیر و منشور حقوق بشر جهانی و منشور محیط زیست و منابع طبیعی پدیدآورنده: اسماعیل اسدی دارستانی ناشر: پیام سبحان - 20 اسفند، 1390 قیمت پشت جلد: 95000 ریال

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 2:2  توسط   | 
پناهگاه حیات وحش لوندویل بین ۱۹/۳۸ تا ۲۸/۳۸ عرض شمالی و ۵۲/۴۸ تا ۵۴/۴۸ طول شرقی و در استان گیلان و بخش لوندویل شهرستان آستارا واقع شده‌است.

پناهگاه حیات وحش امیر لوندویل با مساحتی بالغ بر ۱۰۷۴ هکتار، در موقعیتی قرار دارد که از جنوب به شهر لوندویل و از شمال به شهر آستارا و از شرق به دریای خزر و از غرب به جاده آستارا به انزلی منتهی می‌شود. این منطقه در سال ۱۳۵۲ به عنوان منطقهٔ حفاظت‌شده اعلام شد و طی مصوبهٔ شمارهٔ ۶۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۵۴ شورای عالی محیط زیست به مجموعهٔ مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. ارتفاع متوسط منطقه ۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. پناهگاه حیات وحش لوندویل دارای اقلیم خیلی مرطوب و معتدل با متوسط بارندگی ۱۱۰۰ میلی‌متر و دمای سالانهٔ ۱۵ درجهٔ سانتی‌گراد است. این منطقه نمونه‌ای منحصر به فرد از باقیماندهٔ جنگل‌های جلگه‌ای هیرکانی است. حدود ۱/۳ منطقه از برکه، آببندان و تالاب‌های مشجر تشکیل شده‌است. از گونه‌های مهم گیاهی می‌توان از نی، لویی، انار وحشی، توسکای قشلاقی، ازگیل، لرگ، لیلکی، تمشک و غیره نام برد. این پناهگاه شامل زیستگاه‌های متنوع آبی و خشکی برای جانوران است.

۱۲۵ گونهٔ جانوری در منطقه شناسایی شده‌است که مهمترین آن‌ها عبارتند از روباه معمولی، گراز، سمورآبی، سیاه کاکل، پری شاه رخ، درن فک، قوی فریاد کش، انواع اردک، حواصیل، گیلانشاه خالدار و درنا. پستانداران: سمورآبی، گورکن، فوک دریای خزر و شغال. پرندگان: قوی گنگ, قوی فریادکش, فیلوش, اردک سیاه کاکل, اردک چشم طلایی، باکلان کوچک و بزرگ، عقاب‌ها، کاکائی‌ها، پرستوهای دریایی، آبچلیک‌ها، حواصیل‌ها، سهره‌ها، چرخ‌ریسک‌ها، گیلانشاه خالدار, پری شاهرخ، درنا و قرقاول. به عنوان مهمترین عوامل تهدید می‌توان از وجود مجتمع ۱۷ هکتار صدف سیبلی ، ۲۵ هکتار محل جمع آوری و دفن زباله شهرستان ، مستثنیات، تغییر کاربری اراضی، تعارضات به اراضی حاشیهٔ تالاب، چرای دام، شکار و صید غیر مجاز، تاسیسات جهانگردی و برداشت صدف نام برد.

موقعیت

پناهگاه حیات وحش لوندویل بین ۳۸٫۱۹ تا ۳۸٫۲۸ عرض شمالی و ۴۸٫۵۲ تا ۴۸٫۵۴ طول شرقی و در استان گیلان و بین بخش لوندویل و بخش مرکزی شهرستان آستارا واقع شده‌است. مساحت آن در حدود ۱۰۲۶ هکتار است.

پستانداران: سمورآبی، گورکن، فوک دریای خزر و شغال.

پرندگان: قوی گنگ, قوی فریادکش, فیلوش, اردک سیاه کاکل, اردک چشم طلایی، باکلان کوچک و بزرگ، عقاب‌ها، کاکائی‌ها، پرستوهای دریایی، آبچلیک‌ها، حواصیل‌ها، سهره‌ها، چرخ‌ریسک‌ها، گیلانشاه خالدار, پری شاهرخ، درنا و قرقاول.

پناهگاه حیات وحش امیر لوندویل با مساحتی بالغ بر ۱۰۷۴ هکتار، در موقعیتی قرار دارد که از جنوب به شهر لوندویل و از شمال به شهر آستارا و از شرق به دریای خزر و از غرب به جاده آستارا به لوندویل منتهی می‌شود. این منطقه در سال ۱۳۵۲ به عنوان منطقهٔ حفاظت‌شده اعلام شد و طی مصوبهٔ شمارهٔ ۶۳ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۵۴ شورای عالی محیط زیست به مجموعهٔ مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست. ارتفاع متوسط منطقه ۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. پناهگاه حیات وحش لوندویل دارای اقلیم خیلی مرطوب و معتدل با متوسط بارندگی ۱۱۰۰ میلی‌متر و دمای سالانهٔ ۱۵ درجهٔ سانتی‌گراد است.

این منطقه نمونه‌ای منحصر به فرد از باقیماندهٔ جنگل‌های جلگه‌ای هیرکانی است. حدود ۱/۳ منطقه از برکه، آببندان و تالاب‌های مشجر تشکیل شده‌است. از گونه‌های مهم گیاهی می‌توان از نی، لویی، انار وحشی، توسکای قشلاقی، ازگیل، لرگ، لیلکی، تمشک و غیره نام برد. این پناهگاه شامل زیستگاه‌های متنوع آبی و خشکی برای جانوران است. ۱۲۵ گونهٔ جانوری در منطقه شناسایی شده‌است که مهمترین آن‌ها عبارتند از روباه معمولی، گراز، سمورآبی، سیاه کاکل، پری شاه رخ، درن فک، قوی فریاد کش، انواع اردک، حواصیل، گیلانشاه خالدار و درنا. عوامل تهدید کنندهٔ پناهگاه حیات وحش

۱- ۲۵ هکتار محل جمع آوری زباله پشت امامزاده و ودر وسط حیات وحش که جدیدا حصار کشیده شد. در سال ۱۳۶۹ طبق مصوبه اداری برای دفن زباله بخاطر شرایط خاص زمان ۵ هکتار از بهترین حیات وحش ملی در حیات وحش را در اختیار شهرداری آستارا قرار گرفت که تخریب و دفن زباله کند و با کمال تاسف شهرداری آستارا وسعت آن را به ۲۵ هکتار وسعت داده‌است اسماعیل اسدی دارستانی از فعالان حقوق بشر و محیط زیست با فراخوانی در وبلاگها ووسایت و نشریات و دعوت از صدا و سیما درخواست جلو گیری از وسعت پیدا کردن و تغییر مکان دفن زباله شده‌است بخاطراین موضوع بارها تهدید و اذیت و آزار قرار گرفته و حتی از ایشان شکایت و دادگاهی شده‌است.. اما ایشان و فعالان محیط زیست ساکت نشسته‌اند و در اقدامی موقعیت فعلا مسئولان را مجبور کردند همین ۲۵ هکتار را دورش را حصار کشی تا بقیه حیلت وحش تخریب نشود و فعالان حقوق بشر و محیط زیست تا تخلیه ۲۵ هکتار از حیات وحش از زباله به مبارزه بین المللی و ملی خود ادامه خواهند داد. ۲-به عنوان مهمترین عوامل تهدید می‌توان از وجود مستثنیات، تغییر کاربری اراضی، تعارضات به اراضی حاشیهٔ تالاب، چرای دام، شکار و صید غیر مجاز، تاسیسات جهانگردی و برداشت صدف نام برد.[۴] ۳- مهم ترین تخریب حیات وحش برداشت بی رویه شن و ماسه و صدف از ساحل دریا و رودخانه‌ها است و همچنین تخریب کنندگان محیط زیست به بهانه جمع آوری شن و صدف جنگل را تخریب و نابود می‌کنند و بعضی از متعرضین با حمایت بعضی از رجال سیاسی اقدام به تصرف حیات وحش و محیط زیست منطقه کردند و می‌کنند. ۴- ۱۷ هکتار بهترین زمینها و مناطق حیان وحش در ساحل آستارا که توسط سازمان محیط زیست حصار کشیده شده‌است سالهاست بدون مدرک و سند در اختیار شرکت سرمایه گذاری جهانگری (شرکت غیر دولتی) است با رها سازمان محیط زیست و مدافعان محیط زیست اعتراض و فراخوانی دادند از جمله استاد اسماعیل اسدی دارستانی فعالان حقوق بشر و محیط زیست و شناخته شده جهانی که نویسنده و محقق و روزنامه نگار است در فراخوانی عمومی در سایتها و وبلاگها و اعتراض و اعتصاب جلوی محل مورد نظر درخواست باز پس گیری و جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط این شرکت غیر دولتی اما با نفوذی ملی نموده‌است مسئولان محلی بجای رسیدگی نامبرده را تهدید و بازداشت کردند و شرکت غیر دولتی مورد نظر درصدد است با اعمال نفوذ در زمن حیات وحش و ساحل سیبلی هتل بین المللی بسازد و حیات و حش و درختان را در حال تخریب است...

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1392ساعت 1:34  توسط   | 
ما خواستار تشکیل استان تالشان هستیم چون:

- مطمئن باشیم که بودجه های تالشها فقط برای تالشها خرج میشود و به رشت و شرق گیلان نمیرود.
- نیمی از خاک استان گیلان را منطقه وسیع تالشان تشکیل میدهد.
- استان فعلی به جای نامیده شدن استان تالشان و گیلان(همانند استان چهارمحال و بختیاری) به خاطر گیل ها، گیلان نامیده میشود.
- شبکه داشته باشیم تا از آن زبان شیرین تالشی پخش شود.
- مردم تالش شبکه باران را شبکه خودشان نمیدانند و این وضعیت باعث شده عده زیادی به شبکه های ماهواره ای روی بیاورند.

- میخواهیم با رادیو و تلویزیون تالشان فرهنگ اصیل ایرانی تالش مان را حفظ کنیم تا در مقابل هجوم فرهنگ غرب در امان باشیم.
- گیلان یا منطقه گیل ها ربطی به تالش ها و سرزمین تالشان ندارد. دو گروه با خلق و خوی کاملا متفاوت! ما نمیخواهیم برخی خصوصیات خرده فرهنگ گیلکی روی فرهنگ ما تاثیر بگذارد.
- ما دوست نداریم به عنوان یک قوم مستقل با خرده فرهنگ گیلکی در یک استان زندگی کنیم.
- هر قومیتی در ایران استان با نام خودش دارد، ما هم استان مستقل خودمان را میخواهیم.
- تالش دارای قدمت و تمدن هفت هزار ساله است.

- میخواهیم فقر را تالشان در شهرهای تالش، ماسال، شاندرمن، رضوانشهر، فومن، شفت، اسالم، پره سر، آستارا، نمین، خلخال ، لوندویل ، لیسار ، حویق ، عنبران، ماسوله، گوراب زرمیخ و.. و همچنین در روستاها ریشه کن کنیم.

- میخواهیم به تهمت های مسئولان خائن گیلان به تالشان پایان دهیم( تهمت جدایی طلب بودن تالشان و تهمت های دیگر) .
- میخواهیم آن کسانی که در قضیه استان شدن تالشان در سال 86 تالشان را جدایی طلب معرفی کردند مجازات شوند.
- میخواهیم به ظلم خائنانی که در استانداری گیلان با بالا کشیدن بودجه تالشان به فکر پر کردن جیبشان هستند پایان دهیم.
- میخواهیم به جای اختلاف بین برادران و خواهران هموطن دوستی و وحدت باشد تا دشمنان این مرز و بوم شاد نباشند.
- میخواهیم روند نگران کننده مهاجرت تالشان به شهر های دیگر استانها به دلیل نرخ بیکاری بالا در تالش متوقف شود.
- میخواهیم نخبگان تالش که به دلیل بیکاری و نبود امکانات تالش را ترک کرده اند با توسعه تالش به خانه خود بازگردند.
- در تالش وسیع به جای 3 نماینده در مجلس 12 نماینده در مجلس داشته باشیم.
- فرهنگ تالش یک فرهنگ اعتقاد به کار و کوشش است(بر خلاف گیل ها) ما میخواهیم با تلاش و پویایی مان استان تالش توسعه پیدا کند.
- نیروی انسانی جوان با انگیزه قوی داریم که تشنه کار و کوشش در جهت آبادانی تالش و ایران است.
- میخواهیم از پتانسیل های تالش استفاده کنیم و ضمن توسعه تالش درآمد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) ایران را افزایش دهیم.
- میخوهیم به توسعه صنعت تورسیم ایران کمک کنیم.
- میخواهیم به یکی از قطب های بزرگ شیلات، کشاورزی، توریستی کشور تبدیل شویم.
- میخواهیم در محصولات معروف تالش از قبیل کیوی، توتون، برنج، خاویار، ابریشم، دام وطیور، چای ، گیاهان دارویی، صنایع دستی، محصولات لبنی تولید کننده و صادر کننده قدرتمندی باشیم.

- بی عدالتی بزرگ مردم تالش را سخت ناراضی کرده، میخواهیم مردم ما شاد باشند.
- میخواهیم 12 نماینده ما در مجلس از دامداران و عشایر غیور تالش همواره حمایت کنند.
- میخواهیم سازمان مراتع استان تالش همانند استان اردبیل از دامدارن اش حمایت کند و امکانات لازم را در اختیارشان بگذارد.
- میخواهیم طبیعت زخم خورده تالشان  از جنگلهای فندقلو نمین تا جنگلهای شفت  و استارا و  تالش و فومن خلخال نمین و... احیا شود.
- میخواهیم سازمان محیط زیست قوی داشته باشیم که از گونه های گیاهی و جانوری مان مراقبت کند.

- میخواهیم به روند ادامه دار تضعیف بندر آستارا به دلیل حمایت گیل ها(گیلانیها) از بندر انزلی پایان دهیم.
- میخواهیم به سیاست های ظالمانه رضا خان بر تالشان  که همچنان ادامه دارد پایان دهیم( نمونه اش حذف نام تالشان از استان گیلان و تالشان سابق به دستور رضا خان، تضعیف بندر آستارا و ..).
- میخواهیم تالش حذف شده در دوره رضا خان حالا با کمک نظام جمهوری اسلامی ایران به دامان ملت بزرگ ایران بازگردد.
- در تاریخ استان کنونی سهم برتر کمی و کیفی در مبارزات ضد استکباری را تالشان داشته اند.
- در گذشته نه چندان دور عمده استان گیلان کنونی در دست تالشان بوده است.
- در عصر فعلی جایی که کشور در جنگ و تهاجم صدام قرار داشت ،تالشان سهم برتر درگیلان داشته اند و هزاران شهید تالش تقدیم وطن نموده اند.


ایران وامدار قوم تالشان  است و این حجب و حیای ماست که زمانی به خاطر جنگ تحمیلی و زمانی به خاطر باز سازی مناطق جنگ زده لب نگشوده ایم و اکنون که این مشکلات را سرافرازانه پشت سر نهاده ایم؛ می گوییم و می خواهیم این حق دیرینه خود را ، تا همگان بدانند و بشنوند که تالش می خواهد استان شود.

مردم عزیز تالش؛شما تا کى سکوت مى کنید؟!شما تا کى ظلم را تحمل مى کنید؟!براى آبادى تالشان،بیدار شوید؛نه اینکه منتظر معجزه باشید.ابتدا از نمایندگان درخواست کنیم که صدایمان را به مسئولان کشورى برسانند.تالشان باید استان شود...ما معتقد به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران هستیم  و ایران سرزمین ماست اما نمی خواهیم زیر سلطه گیل  و تركها باشیم ما می خواهیم تالش باشیم و تالش ایرانی بمیریم....


برنامه شما براى استان شدن تالشان چیست؟!لطفا طرحها و برنامه هاى خود را مطرح کنید،چون فرصت کم است...


توجه...توجه:با استان شدن تنکابن،باید استان تالشان را در خواب و رویا ببینیم!مردم عزیز تالشان توجه داشته باشید که با استان شدن تنکابن،دیگر هیچ شانسى براى ما تالشان باقى نمى ماند.پس بشتابید...


ما خواستار تشکیل استان تالش هستیم،چون:مى خواهیم شبکه مستقل داشته باشیم تا از آن فقط زبان شیرین تالشى پخش شود.مردم تالش،شبکه باران را شبکه خودشان نمیدانند و این وضعیت باعث شده عده زیادى به شبکه هاى ماهواره اى روى بیاورند.

استان تالشان با جمعیتى نزدیک به 1100000 هزار نفر و وسعتى معادل 7 هزار کیلومتر مربع در شمال غربى ایران قرار دارد.مرکز استان تالشان،شهرتالش میباشد و شهرستانهاى این استان عبارتند از:تالش،آستارا،فومن،صومعه سرا،ماسال،رضوانشهر و شفت خلحخال نمین و...استان تالشان داراى 7.از نظر تقسیمات نژادى در این استان،70 درصد تالش،18 درصد گیلک،8 درصد ترک،2 درصد فارس و 2 درصد کرد میباشد.نزدیک به 93 درصد مردم استان تالشان باسوادند و این منطقه داراى 3000شهید دفاع مقدس میباشدو بالای 80000هزار شهید در جنگ با متجاوزین روسیه داده است.استان تالشان از غرب به استان اردبیل،از شرق به دریا خزر،از شمال به جمهورى آذربایجان و از جنوب به استان گیلان و زنجان متصل میباشد.


ایران وامدار قوم تالشان  است و این حجب و حیای ماست که زمانی به خاطر جنگ تحمیلی و زمانی به خاطر باز سازی مناطق جنگ زده لب نگشوده ایم و اکنون که این مشکلات را سرافرازانه پشت سر نهاده ایم؛ می گوییم و می خواهیم این حق دیرینه خود را ، تا همگان بدانند و بشنوند که تالش می خواهد استان شود.
                        دكتر محمدعلی اسلامی (تالشان )

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 9:13  توسط   | 
آستارا نیوز :تصرف وتصاحب پشت پرده غیر قانونی آثار باستانی و وقفی و قبور چلوند به بهانه تعویض کوچه ها توسط بخشداری لوندویل

کوچه مختص خانه خداد اد ولی میباشد  و خداد ولی شخصا جهت تعویض کوچه دارد . ۲- ولی از دو چهت شمال و غرب مقداری از قبرستان و قبرهای اهالی را تصرف و به کوچه الحاق نموده است ..

قدمت قبرستان بالای یک قرن می باشد ... قبرستان چلوند  وقفی جهت دفن مردگان روستا  مشترکا توسط اهل تسنن و شیعه می باشد و قبرستان مشترک برای دفن اموات تسنن و شیعه است و بغیر از وقفی بودن و آثار میراث ملی .. یک نوع نشانه صد ساله  اتحاد تسنن و شیعه را در منطقه نشان می دهد ..........

اداره اوقاف تالش ( چون آستارا اداره ندارد جواب دندان شکن داده است) اما متعرضین به قبرستان باستانی  شیعه و سنی   برای تصرف و غصب زمین دست بر دار نیستند .. مقداری را تصرف نمودند در صدد تصرف بقیه زمین با حمایت بخشداری و یکی از رجال سیاسی  هستند... مردم سنی و شیعه منطقه درخواست رسیدگی دارنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 23:15  توسط   |